Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"
Oddział w Gdańsku

WICEPREZES - RZECZNIK PRASOWY ODDZIAŁU

Dorota Zabłudowska

Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

X Wydział Karny

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

tel. 58 321 33 41, fax 58 321 34 16

D.zabludowska@gmail.com

Adres siedziby

ul. prof. Mariana Raciborskiego 54
80 - 215 Gdańsk

Adres e-mail

oddzial.gdansk@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000136684.