Oddział w Gdańsku

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.

Zrzeszamy sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych z terenu województwa Pomorskiego.

Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.

Działamy od blisko 30 lat. Obecnie oddział liczy ponad 200 członków.
Prowadzimy działalność o charakterze edukacyjnym i integracyjnym skierowanym do środowiska sędziowskiego z obszaru naszej właściwości. Podejmujemy także działania mające na celu przybliżenie społeczeństwu specyfiki wykonywanego przez nas zawodu a także popularyzację idei państwa prawa oraz praworządności.
Jesteśmy częścią największego stowarzyszenia sędziów w Polsce. Obecnie we wszystkich oddziałach zrzeszonych jest ponad 3500 sędziów, co stanowi 1/3 wszystkich sędziów.

Planowane wydarzenia:

Zdalne zebranie członków

Szanowne Członkinie! Szanowni Członkowie!

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Gdański zwołuje zebranie członków oddziału na 1 kwietnia 2021 roku godzina 18:00.

W związku z sytuacją epidemiologiczną zebranie odbędzie się w formie zdalnej. Przed zebraniem wysłane zostaną linki umożliwiające udział w zebraniu. W związku z powyższym prosimy o aktualizację adresów e-mail (o ile uległy one zmianie) poprzez przesłanie ich na adres mailowy oddziału.

Jednocześnie prosimy o wskazywanie kandydatów na Delegatów, tak abyśmy mogli uzyskać ich zgodę na kandydowanie, co usprawni przebieg zebrania.

Zostań członkiem stowarzyszenia już dziś!
Aby zostań członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, należy wypełnić odpowiednie dokumenty
Po ich wypełnieniu należy przekazać Prezesowi lub Członkowi Zarządu Oddziału, oraz do Oddziału Finansowego Sądu w jakim zatrudniony jest Sędzia wstępujący do Stowarzyszenia.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami