Uchwała Zarządu Oddziału Gdańskiego SSP IUSTITIA z 20 października 2020 r.

Uchwała Zarządu Oddziału Gdańskiego SSP IUSTITIA z 20 października 2020 r. w związku z atakami kierowanymi wobec sędzi Sądu Rejonowego w Gdyni.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gdańsku wyraża stanowczy sprzeciw wobec ataków i gróźb kierowanych wobec sędzi Sądu Rejonowego w Gdyni, która wydała orzeczenie w sprawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania  wobec Aleksandra K. Groźby wobec sędziego i członków jego rodziny kierowane w związku z czynnościami procesowymi powinny spotkać się z odpowiednią reakcją prokuratury.

Jednocześnie Zarząd apeluje do przedstawicieli mediów o rzetelność i umiarkowanie w debacie publicznej dotyczącej orzeczeń sądowych.

Ostatnie aktualności

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami